Vista prèvia

Pràctiques extra curriculars en la Content Factory d’Aditio per a la producció de continguts d’elearning, comprenent des-de la concreció del disseny instruccional i preparació de la POC amb elements gràfics i multimèdia del llibre d’estil del client, fins el lliurament del paquet SCORM.Enregistraments i edició de vídeo amb recursos tècnics d’Aditio, per incorporar-los als continguts d’e-learning.

Les pràctiques serien de juny a desembre, per una vegada finalitzades, incorporar-se a l’equip amb contracte laboral.

Quant Aditio Consultores, SL

De la nostra web: Amb el nostre EQUIP, ésser transparents tant a nivell personal com empresarial. Escoltar-los i fer el possible perquè se sentin afortunats de treballar a ADITIO. Volem que a la nostra empresa, creixin en tots els àmbits de les seves vides, tant a nivell professional com personal. La conciliació laboral, la igualtat salarial, la transparència i l'honestedat en la informació (des de la marxa real de l'empresa, la destinació dels beneficis o el sistema de bonus) formen part dels nostres valors fundacionals. Fruit d'això, a ADITIO hi ha una rotació voluntària de personal molt baixa i un nivell d'absentisme pràcticament nul.